γερμανική μετάφραση του όρου «теоретизировать»

RU

«теоретизировать» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
теоретизировать [теоретизировать] {ρ.}

RU теоретизировать
volume_up
[теоретизировать] {ρήμα}

теоретизировать
volume_up
theoretisieren {μεταβ.ρ.}