γερμανική μετάφραση του όρου «пропахнуть»

RU

«пропахнуть» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
пропахнуть [пропахнуть] {ρ.}

RU пропахнуть
volume_up
[пропахнуть] {ρήμα}

пропахнуть
пропахнуть
пропахнуть