γερμανική μετάφραση του όρου «пропахнуть»

RU

«пропахнуть» Γερμανικά μετάφραση

RU

пропахнуть {ρήμα}

volume_up
пропахнуть
пропахнуть
пропахнуть