γερμανική μετάφραση του όρου «пропахивать»

RU

«пропахивать» Γερμανικά μετάφραση

RU

пропахивать {ρήμα}

volume_up
пропахивать