γερμανική μετάφραση του όρου «пропахивать»

RU

«пропахивать» Γερμανικά μετάφραση

RU пропахивать
volume_up
{ρήμα}

пропахивать