αγγλική μετάφραση του όρου «Япония»

RU

«Япония» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Япония {κ.ουσ.}
EN

RU Япония
volume_up
{κύριο όνομα}

1. γεωγραφία

Япония
volume_up
Japan {κ.ουσ.}
Новый продукт Coke Япония -- водяной салат.
New products from Coke Japan -- water salad.
And Japan is trying to move up there.
Видите, вся Япония в сети ночью, это здесь.
You can see that Japan is busy at night, right there.