αγγλική μετάφραση του όρου «эргодичность»

RU

«эргодичность» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
эргодичность [эргодичность] {θηλ.}

RU эргодичность
volume_up
[эргодичность] {θηλυκό}

эргодичность
volume_up
ergodicity {ουσ.}