αγγλική μετάφραση του όρου «численность»

RU

«численность» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
численность [численность] {θηλ.}

RU численность
volume_up
[численность] {θηλυκό}

численность
volume_up
numerosity {ουσ.}
volume_up
strength {ουσ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «численность» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

RussianЕсли количество льда сократится, то и численность ракообразных тоже пойдёт на убыль.
And when you have low productivity in this, in ice, the productivity in copepods go down.
RussianРус Хёлзэл (Rus Hoelzel) определил фактическую численность 8 200 животных.
And Rus Hoelzel came up with an effective population size: 8,200 animals.