αγγλική μετάφραση του όρου «строить наспех»

RU

«строить наспех» Αγγλικά μετάφραση

RU строить наспех
volume_up
{ρήμα}

строить наспех

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «строить наспех» στα αγγλικά

строить ρήμα
наспех επίρρημα