αγγλική μετάφραση του όρου «складывать»

RU

«складывать» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
складывать [скла́дывать] {ρ.}

RU складывать
volume_up
[скла́дывать] [скла́дывал|скла́дывал бы] {ρήμα}

И то что вы можете делать с нашими иконами, как и с бумагой, это мять их, складывать, прямо как бумагу.
So one of the things you can do to our icons, just like paper, is crease them and fold them, just like paper.
складывать (επίσης: суммировать, подводить итог)
складывать (επίσης: суммировать)
volume_up
tot {ρ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «складывать» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

RussianПодозреваю, что большинство из вас, и надеюсь, что все вы хорошо умеете складывать и вычитать в реальном мире.
I suspect most of you -- I hope that's true for the rest of you -- actually do pretty well with addition and subtraction in the real world.