αγγλική μετάφραση του όρου «прочно ставить»

RU

«прочно ставить» Αγγλικά μετάφραση

RU прочно ставить
volume_up
{ρήμα}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «прочно ставить» στα αγγλικά

прочно επίρρημα
ставить ρήμα