αγγλική μετάφραση του όρου «наполнять»

RU

«наполнять» Αγγλικά μετάφραση

RU наполнять
volume_up
{ρήμα}

наполнять (επίσης: наполнить, заполнять, заполнить)