αγγλική μετάφραση του όρου «наполнять»

RU

«наполнять» Αγγλικά μετάφραση

RU

наполнять {ρήμα}

volume_up