αγγλική μετάφραση του όρου «наносекунда»

RU

«наносекунда» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
наносекунда [наносеку́нда] {θηλ.}

RU наносекунда
volume_up
[наносеку́нда] {θηλυκό}

наносекунда
volume_up
nanosecond {ουσ.}