αγγλική μετάφραση του όρου «десантник»

RU

«десантник» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
десантник [деса́нтник] {αρσ.}

RU десантник
volume_up
[деса́нтник] {αρσενικό}

десантник (επίσης: парашютист-десантник)