αγγλική μετάφραση του όρου «граница»

RU

«граница» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
граница [грани́ца] {θηλ.}

RU граница
volume_up
[грани́ца] {θηλυκό}

граница
volume_up
border {ουσ.}
And they share a lengthy land border.
Он живет высоко в горах, на границе с Афганистаном.
And he's up in the mountains, right on the border with Afghanistan.
One woman gives birth to borders.
граница (επίσης: межа, край)
volume_up
boundary {ουσ.}
Это граница безопасности вокруг цели.
It's a safety boundary around the target.
divergent plate boundary
И это можно увидеть в сравнении с современными границами Китая.
And you can see it against the boundaries of modern China.
граница (επίσης: межа)
volume_up
abuttal {ουσ.}
граница
граница
volume_up
borderline {ουσ.}
граница
volume_up
bound {ουσ.}
граница
volume_up
bounds {ουσ.}
граница
volume_up
bourn {ουσ.}
граница
volume_up
bourne {ουσ.}
volume_up
bum {ουσ.}
граница (επίσης: предел)
volume_up
butting {ουσ.}
граница (επίσης: предел, диапазон, компас, круг)
volume_up
compass {ουσ.}
граница
volume_up
confine {ουσ.}
граница (επίσης: сгиб, загиб, складка, черта)
volume_up
crease {ουσ.}
граница (επίσης: бордюр, край, грань, кайма)
volume_up
edge {ουσ.}
граница
volume_up
limen {ουσ.}
граница (επίσης: рубеж, предел, допуск, лимит)
volume_up
limit {ουσ.}
volume_up
mark {ουσ.}
граница (επίσης: ограда, черта, кол, свая)
volume_up
pale {ουσ.}
граница (επίσης: срок, предел, элемент, термин)
volume_up
term {ουσ.}
граница (επίσης: предел, привязь)
volume_up
tether {ουσ.}