αγγλική μετάφραση του όρου «вдохнуть (новую) жизнь во что-л.»

RU

«вдохнуть (новую) жизнь во что-л.» Αγγλικά μετάφραση

RU вдохнуть (новую) жизнь во что-л.
volume_up
{ρήμα}

вдохнуть (новую) жизнь во что-л.
to breath new life into sth.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «вдохнуть (новую) жизнь во что-л.» στα αγγλικά

вдохнуть ρήμα
новый επίθετο
жизнь ουσιαστικό
во μετοχή
English
что αντωνυμία
English