αγγλική μετάφραση του όρου «вдохновлять»

RU

«вдохновлять» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «вдохновлять» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

RussianНо чего-то в этом не хватает, чтобы вдохновлять наших детей.
RussianМы можем вдохновлять друг друга.