Σουηδικά ρήματα

Το εργαλείο Σουηδικά Ρήματα της bab.la μπορεί να είναι ένα χρήσιμο βοήθημα στην καθημερινότητά σας και να σας βοηθήσει να κλίνετε σωστά τα ρήματα στα σουηδικά. Μπορείτε να δείτε όλες τις κλίσεις των σουηδικών ρημάτων εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ρήματα και για άλλες γλώσσες πέραν της σουηδικής. Επιστρέψτε στο κεντρικό μενού και επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.

Αν ψάχνετε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό, επιλέξτε εδώ

Find out the most frequently used verbs in Σουηδικά.

Εκτός από την αναζήτηση μιας λέξης μέσω του πλαισίου αναζήτησης, η bab.la σας δίνει και τη δυνατότητα αλφαβητικής αναζήτησης στα Σουηδικά Ρήματα. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε ένα γράμμα της αλφαβήτου και έπειτα να εντοπίσετε το ρήμα που σας ενδιαφέρει στην αλφαβητική λίστα ρημάτων. Με ένα κλικ θα εμφανιστούν στη οθόνη σας όλες οι κλίσεις του ρήματος αυτού στα σουηδικά: εύκολα και γρήγορα!

If you've been to Sweden once, learned Swedish at school or at the university or you just have a basic interest in the Swedish language, the bab.la Swedish verb conjugation is a great tool for you. The bab.la verb conjugation helps you get to know Swedish better, learn new Swedish verb conjugation and also repeat the Swedish verb conjugation you already know. If you really want to know Swedish by heart, you have to practice. The bab.la Swedish verb conjugation is a great tool to practice the Swedish verb conjugation. You can look up Swedish verb conjugation when you are not sure about the different persons or cases and you can also use the bab.la Swedish verb conjugation search by letter to learn new Swedish verb conjugation. When you hear a Swedish verb and you don't know the Swedish verb conjugation it is also very helpful when you write it down and look it up it in the bab.la Swedish verb conjugation tool. If you are looking for a more fun way to practice the Swedish verb conjugation you can use the bab.la Swedish verb conjugation games and quizzes. With the bab.la Quizzes you can not only take quizzes to practice your knowledge about Swedish verb conjugation but you can also create your own Swedish verb conjugation quiz. Another fun way is to use the bab.la Swedish verb conjugation Games. With games like Memorize you can also practice your Swedish verb conjugation knowledge and also learn new Swedish verb conjugation. Enjoy the amazing world of bab.la Swedish verb conjugation!