Κλίση του ρήματος «lijken» - Ολλανδικά ρήματα

Conjugation of have (Export PDF)

ολλανδικαΚλίση του ρήματος «lijken»

infinitief
ολλανδικα
  • lijken
onvoltooid verleden tijd
ολλανδικα
  • leek
voltooid deelwoord
ολλανδικα
  • geleken

Aantonende wijs

onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)

ik
lijk
jij/u (je)
lijkt
hij/zij/het
lijkt
wij (we)
lijken
jullie
lijken
zij (ze)
lijken

voltooid tegenwoordige tijd (vtt)

ik
heb geleken
jij/u (je)
hebt geleken
hij/zij/het
heeft geleken
wij (we)
hebben geleken
jullie
hebben geleken
zij (ze)
hebben geleken

onvoltooid verleden tijd (ovt)

ik
leek
jij/u (je)
leek
hij/zij/het
leek
wij (we)
leken
jullie
leken
zij (ze)
leken

voltooid verleden tijd (vvt)

ik
had geleken
jij/u (je)
had geleken
hij/zij/het
had geleken
wij (we)
hadden geleken
jullie
hadden geleken
zij (ze)
hadden geleken

onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt)

ik
zal lijken
jij/u (je)
zult lijken
hij/zij/het
zal lijken
wij (we)
zullen lijken
jullie
zullen lijken
zij (ze)
zullen lijken

voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt)

ik
zal geleken hebben
jij/u (je)
zult geleken hebben
hij/zij/het
zal geleken hebben
wij (we)
zullen geleken hebben
jullie
zullen geleken hebben
zij (ze)
zullen geleken hebben

Βρείτε τα πιο δημοφιλή ρήματα στα Ολλανδικά.