Ισπανικά ρήματα

Use the bab.la Spanish verb conjugation tool to get the conjugation of a Spanish verb quickly and easily. The first step is to type the Spanish verb into the search field of the bab.la Spanish verb conjugation tool. Then, click the "Conjugate" button. Finally you get all the Spanish conjugation of the Spanish verb. The bab.la Spanish verb conjugation tool also works fine for other languages. Just go back to the main bab.la verb conjugation page, select a language and start using one of the bab.la verb conjugation.

Αν ψάχνετε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό, επιλέξτε εδώ

Find out the most frequently used verbs in Ισπανικά.

Ένας άλλος τρόπος να περιηγηθείτε στα Ισπανικά Ρήματα της bab.la είναι μέσω αλφαβητικής αναζήτησης. Απλώς επιλέξτε ένα γράμμα για να δείτε όλα τα ρήματα που αρχίζουν με αυτό. Έπειτα επιλέξτε το ρήμα που σας ενδιαφέρει από τη λίστα των ισπανικών ρημάτων για να δείτε τις κλίσεις του.

Spanish develops to a more and more important language and so it is often used in daily life. Spanish is not only used in the private daily life but also at school, university or in the job. When using Spanish you are also confronted with the Spanish verb conjugation. Spanish verb conjugation means that Spanish verbs are transformed into the fitting forms of the persons and tenses. The Spanish verb conjugation is often a little bit tricky - the bab.la Spanish verb conjugation is a helping hand when you are not sure about the Spanish verb conjugation. One way to learn the Spanish verb conjugation is to use the bab.la Spanish verb conjugation. If you want the Spanish verb conjugation to be more fun you can also learn the Spanish verb conjugation through our funny bab.la Spanish verb conjugation games. For example with the bab.la Spanish Quizzes. With the bab.la English Quizzes you can test your knowledge about the Spanish verb conjugation. You can chose between different categories and improve your Spanish verb conjugation skills by taking part in the world of quizzes. Another fun possibility to improve your Spanish verb conjugation skills is to use our bab.la Spanish Games. The bab.la Spanish games are a welcome change to the general practice of the Spanish verb conjugation. With games like Hangman or Memorize, learning Spanish verb conjugation is more fun and you will see a great progress in your Spanish verb conjugation knowledge soon. Have fun with the bab.la Spanish verb conjugation.