Γερμανικά ρήματα

Δεν είστε σίγουροι για την κλίση ενός γερμανικού ρήματος, ή ενδιαφέρεστε γενικά για την κλίση των γερμανικών ρημάτων; Το εργαλείο Γερμανικά Ρήματα της bab.la είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε! Με το εργαλείο κλίσης γερμανικών ρημάτων μπορείτε να βρείτε τις κλίσεις όλων των γερμανικών ρημάτων που σας ενδιαφέρουν εύκολα και γρήγορα. Αν θέλετε να δείτε την κλίση ενός ρήματος σε κάποια άλλη γλώσσα, απλώς επιστρέψτε στο κεντρικό μενού και επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.

Αν ψάχνετε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό, επιλέξτε εδώ

Find out the most frequently used verbs in Γερμανικά.

Sometimes you don't know the correct spelling of the German verb conjugation you are looking for and therefore you can't find the German verb conjugation by typing it in the search field. The bab.la German verb conjugation has a simple way to find your preferred German verb conjugation - the bab.la verb conjugation search by letter. Just click on the letter with which the German verb begins, search for the German verb, click on it and you will immediately get the German verb conjugation.

Learning German can be tricky sometimes. The German grammar is not that easy especially when it comes to German verb conjugation. The persons and cases differ a lot from each other and sometimes you are really not sure if you got the German verb conjugation right. The bab.la German verb conjugation is a great tool if you want to learn and refresh your memory of German verb conjugation. Especially at school or when you want to travel to Germany, Austria or Switzerland for holidays, the bab.la German verb conjugation is a helping hand and a great grammar-buddy. A good way to prepare for holidays in a German speaking country is to use the bab.la German verb conjugation to find the most common German verb conjugation, write them down and learn them by heart. You will soon see progress and won't feel totally lost with your German verb conjugation in the pocket, when arriving in the German speaking country. Another fun way to learn and refresh German verb conjugation is when using the bab.la German verb conjugation games and quizzes. With the bab.la Quizz you learn new words, facts about cultures and verb conjugation in a playful way. Also with the bab.la Games, you can make learning German verb conjugation more fun. Games like Hangman help you to get to know new German verb conjugation and also repeat the German verb conjugation you already know. Have fun while learning German verb conjugation with the bab.la German verb conjugation.