ισπανική μετάφραση του όρου «que não»

PT

«que não» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «que não».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «que não» στα ισπανικά

que σύνδεσμος
Spanish
que αντωνυμία
não επίρρημα
Spanish
quê? αντωνυμία
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «que não» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseNão podemos impedir que os nossos filhos não a usem; nós podemos apenas abafá-la.
No podemos evitar que nuestros hijos la usen; sólo podemos volverla clandestina.
PortugueseE então fiz uma pergunta ainda mais estúpida: "Por que razão não tem as próteses?
Y luego le hice una pregunta más estúpida aún: “¿Por qué no tienes las prótesis?
PortugueseComecei então a questionar-me, "Por que razão não conseguiram resultados melhores?
Así que empecé a preguntarme: "¿Por qué no hemos sido capaces de hacerlo mejor?"
PortugueseE se há alguma coisa que se sabe queimaduras, é que não sabemos como tratá-las.
Y si algo hemos aprendido sobre las quemaduras, es que no sabemos cómo tratarlas.
Portuguese") É óbvio que esta não é a maneira como as pessoas querem fazer o seu trabalho.
Es obvio que esta no es la manera en la que las personas quieren hacer su trabajo.
PortugueseFazendo algo, não ter ninguém a dizer-nos que não o podíamos fazê-lo, fizémo-lo.
Haciendo algo, el hecho de que nadie nos dijo que no lo podíamos hacer, lo hicimos.
PortuguesePor que, então, (não intervis), quando (a alma de um moribundo) alcança a garganta?
¿Por qué, pues, cuando llega [el último aliento] a la garganta [de un moribundo],
PortugueseA verdade é que, simplesmente não há doadores de órgãos suficientes para continuar.
La verdad es que sencillamente no hay suficientes donantes de órganos para todos.
PortugueseTem muitos mais órgãos de luz que não conseguem ver, mas que verão já a seguir.
Tiene muchos otros órganos que no pueden ver pero que van a ver en un minuto.
PortugueseE realmente descobri que os meus professores não estavam completamente errados.
Y realmente descubrí que mis profesores no estaban completamente equivocados.
Portuguese" Eu disse, "Estiveram durante dois meses a olhar para coisas que não entendiam?
Y dije: "¿Durante dos meses estuvieron mirando algo que no entendían?
PortugueseE quero deixar bem claro que não vemos isto como uma formação completa em Matemática.
Y quiero aclarar que no consideramos esto como un curso completo de matemáticas.
PortugueseE isso deve-se ao facto de que não há sexo, por assim dizer, não há troca de ideias.
Y la razón es porque no hay sexo, por así decirlo, no hay intercambio de ideas.
PortugueseAconselhamos vivamente que não utilize cheques para pagamentos internacionais na UE.
De ahí la recomendación de no utilizarlos para pagos internacionales en la UE.
PortugueseAinda precisa de melhorias, mas pelo menos parece que sou eu e não o HAL 9000.
Todavía hay que mejorarla, pero al menos suena como si fuera mía y no como HAL 9000.
PortugueseEntão porque é que temos 1000 milhões de pessoas que não encontram alimento?
¿Por qué, entonces, hay mil millones de personas que no pueden encontrar alimento?
PortugueseTrabalhando com residentes, tirando-os das suas casas, para que não ficassem doentes.
Trabajando con los residentes, sacándolos de sus casas, para que no enfermaran.
PortugueseTemos de acordar para o facto de que não temos mais e de que este é um planeta finito.
Podemos poner en práctica ideas innovadoras, pero al fin y al cabo, es lo que es.
PortugueseNão admira que as pessoas sofram pelo Mundo fora e tenhamos tantos crimes passionais.
Con razón la gente sufre alrededor del mundo y tenemos tantos crímenes pasionales.
PortugueseEntão cortámos o volume, para que não bloqueasse a vista do meu apartamento.
Después, recortamos el volumen para no bloquear las vistas de mi apartamento.

Αλλα λόγια

Portuguese
  • que não

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.