ισπανική μετάφραση του όρου «dar»

PT

«dar» Ισπανικά μετάφραση

ES

«dar» Πορτογαλικά μετάφραση

volume_up
dar {μεταβ.ρ.}
PT

PT dar
volume_up
[dando|dado] {ρήμα}

dar
volume_up
dar [dando|dado] {μεταβ.ρ.}
É usado na tinta para lhe dar textura, mas também reflectir a luz.
Se usa en pintura para dar textura, pero también para dar brillo.
" É, "Como podemos dar uma esperança credível a estes mil milhões de pessoas?
Es ¿cómo podemos dar esperanzas creíbles a esos mil millones de personas?
Então, decidi dar uma palestra pública criticando a ausência de uma política energética apropriada.
Así que decidí dar una charla pública criticando la falta de una política energética adecuada.
dar (επίσης: doar)
volume_up
donar [donando|donado] {μεταβ.ρ.}
E foi crescendo ao longo destes últimos 11 anos e é um recurso fantástico.
que donó esta colección de archivos de internet.
As pessoas estavam a doar dinheiro, comida de cão e a oferecer trabalho voluntário para parar aquele camião.
La gente donó dinero, alimento para perros y trabajo voluntario para detener ese camión.
Que, todos os dias, 25 000 crianças morrem de causas totalmente evitáveis.
Y sospecho que muchos de ustedes probablemente donó algo para ese problema también, pero de alguna manera esto no sucede con la misma intensidad.
Por cada tonelada de gases com efeito de estufa emitida, os emissores devem devolver uma «licença».
Por cada tonelada emitida deben entregar un "derecho" (permiso).
Os fabricantes são obrigados a disponibilizar um certificado de conformidade da UE aquando da compra de um veículo.
Los fabricantes deben entregar un certificado de conformidad de la UE en el momento de la compra de un vehículo.
Elas têm recursos, e se formos capazes de acrescentar a vontade, o empenho, elas sabem como concretizar esse produto.
Tienen recursos, y si podemos agregarle voluntad y compromiso saben cómo entregar ese producto.
Várias entidades na Islândia oferecem uma série de oportunidades no âmbito do ensino superior, formação profissional, aprendizagem de línguas e educação não formal.
Diferentes centros imparten enseñanza superior, formación profesional, enseñanza de idiomas o educación no formal.
E ao longo dos últimos dois anos, mais de 600 horas de instrução deram-se via Skype, utilizando o que os meus alunos chamam de 'nuvem-avó'.
Y durante los últimos dos años se han impartido más de 600 horas de instrucción a través de Skype, usando lo que mis estudiantes llaman la "nube de abuelas".

Συνώνυμα (πορτογαλικά) του όρου «dar»:

dar

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «dar»:

dar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «dar» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseEu vou usar o meu site para colocar algumas coisas que irão dar a imagem de base.
Voy a usar mi sitio web para proponer algunas cosas que darán la idea básica.
PortugueseTinha um sabor doce e natural como se estivesse a dar uma dentada no próprio oceano.
Tenía un gusto dulce y limpio como si estuvieras comiendo un bocado del oceano.
PortugueseEstá a ser usado no Uganda para dar alguma ajuda psicológica a ex-crianças-soldados.
Está siendo usado en Uganda para darle alguna ayuda psicológica a niños ex soldados.
PortugueseQuero dar-vos um exemplo que mostras quão rápido esta evolução está a ocorrer.
Quiero darles un ejemplo que muestra lo rápido que sucede esta evolución.
PortugueseVou dar-vos um exemplo de três dessas ferramentas com as quais podemos falar com o corpo.
Les daré un ejemplo de tres de estas herramientas para conversar con el cuerpo.
PortugueseEu vou dar-vos um último exemplo de variabilidade, e esse foi -- oh, peço desculpa.
Les daré un último ejemplo de variabilidad y este es -- oh, lo siento.
PortugueseE finalmente, vou dar-vos um último exemplo de grátis -- talvez o mais poderoso de todos.
Y por último, un ejemplo final de gratuito -- tal vez el más potente de todos.
PortugueseDeixem-me dar-vos um pequeno lembrete de algo que vocês já esqueceram há muito tempo.
Recordemos rápidamente algo que habrán olvidado hace mucho tiempo.
PortugueseRegressámos ao Afeganistão, porque o ano seguinte aproximava-se e queríamos dar apoio.
Regresamos a Afganistán porque llegaba el próxima año y queríamos ayudar.
PortugueseFalamos muito disto, e eu pensei em tentar dar-vos um exemplo disto, apenas um.
Hablamos mucho de esto y pensaba intentar darles un ejemplo de esto, sólo un ejemplo.
PortugueseÉ dar-lhe de uma cotovelada nos dentes e disparar na direcção da linha de chegada.
Le das un codazo en la boca y sales corriendo hacia la línea de meta.
PortugueseNão é aceitável dar-lhes emprego nas nossas fábricas, nossas companhias.
No está tan bien darles trabajo en nuestras fábricas, nuestras empresas.
PortugueseO ciclo continua; não é nenhuma novidade: a Britney é que está a dar.
Y el ciclo continúa; como todos sabemos, Britney cobró mucha importancia últimamente.
PortugueseComentador: Lá está aquela curva de 90 graus de que estás a falar, a dar cabo dele.
Cronista: Ahí está ese giro de 90 grados del que hablaba, lo saca.
PortugueseNão necessito de vos dar muitas estatísticas sobre o cancro da próstata.
No necesito daros muchas estadísticas sobre el cáncer de próstata.
PortugueseQuaisquer erros ou falta de documentos poderão dar origem a atrasos desnecessários.
PortugueseQuero dar um exemplo específico de um material novo descoberto há 15 anos.
Y quiero darles un ejemplo específico de un material nuevo que fue descubierto hace 15 años.
PortugueseEste capítulo dar-lhe-á ferramentas valiosas para o ajudar a evitar erros comuns.
Este capítulo le proporcionará herramientas útiles para ayudarle a evitar los errores más comunes.
PortugueseQuaisquer erros ou falta de documentos poderão dar origem a atrasos desnecessários.
PortugueseHá energia mais do que suficiente para dar força a este movimento.
Sabemos que hay energía más que suficiente para alimentar este movimiento.

Αλλα λόγια