αγγλική μετάφραση του όρου «muitos voos»

PT

«muitos voos» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «muitos voos».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «muitos voos» στα αγγλικά

muitos επίθετο
muitos επίρρημα
muitos αντωνυμία
vôos ουσιαστικό
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «muitos voos» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseEstão a verificar-se atrasos em muitos voos devido aos problemas dos sistemas de tráfego aéreo europeus.
These delays are taking place on many flights because of the difficulties with air traffic systems in Europe.
PortugueseAznar sabia que muitos voos da CIA haviam sobrevoado o espaço aéreo espanhol e utilizado aeroportos espanhóis.
December 2008: the Spanish Government under Mr Aznar knew that many CIA flights had overflown Spanish air space and used Spanish airports.
PortugueseA gestão do tráfego aéreo na Europa está fragmentada, e o actual sistema não consegue acompanhar a procura, o que dá origem a atrasos em muitos voos.
Air traffic management in Europe is fragmented and the current system is not able to keep pace with the demand, which results in delays in many flights.
PortugueseAlém disso, não há nenhuma tentativa para evitar essas situações: continuam a ser servidas quantidades abundantes de bebidas alcoólicas, que em muitos voos são gratuitas para os passageiros.
This is welcomed, but unfortunately the most common type of disruptive passenger – the drunk passenger – is not dealt with here.
PortugueseAs ligações ferroviárias constituem uma alternativa muito mais ecológica para muitos destes voos de média ou longa distância, desde que haja uma concorrência leal.
For many of these medium-long distances, rail connections are a much more environmentally-friendly alternative, provided that there is a level playing field.
PortugueseAlém disso, não há nenhuma tentativa para evitar essas situações: continuam a ser servidas quantidades abundantes de bebidas alcoólicas, que em muitos voos são gratuitas para os passageiros.
Furthermore, there is no attempt to prevent such situations: alcohol continues to be served in plentiful quantities and, on many flights, free of charge to passengers.

Αλλα λόγια

Portuguese
  • muitos voos

Περισσότερα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.