αγγλική μετάφραση του όρου «atalho»

PT

«atalho» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
atalho {αρσ.}

PT atalho
volume_up
{αρσενικό}

atalho
volume_up
shortcut {ουσ.}
Eu vou dar-vos um atalho para multiplicarem ainda mais depressa com a calculadora.
I'll give you a shortcut for multiplying even faster on the calculator.
Também é facílimo meter por um atalho, que é o de cancelar as dívidas de todos esses países.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries' debts.
Também é facílimo meter por um atalho, que é o de cancelar as dívidas de todos esses países.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries ' debts.
atalho
volume_up
bypass {ουσ.}
atalho
volume_up
cutoff {ουσ.}
atalho (επίσης: trilha, senda, vereda)
volume_up
footpath {ουσ.}
atalho (επίσης: caminho curto)
volume_up
short way {ουσ.}
atalho
volume_up
rat run {ουσ.} [αγγλ.] [καθ.λόγος]

Συνώνυμα (πορτογαλικά) του όρου «atalho»:

atalho
atalhar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «atalho» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PortugueseSenhor Presidente, nesta votação, não é preciso que optemos por um atalho.
Mr President, we do not need to take a detour with regard to this vote.
PortugueseOpção 2: Passo agora à segunda opção e ao atalho mais radical para uma DAS positiva.
Option two: I now come to the second option and the most radical short cut to the positive DAS.
PortugueseE por isso, ela usou um atalho pela Inverleith Row para chegar aqui.
And therefore, she took a short cut down Inverleith Row to arrive here.
PortugueseIsto constitui, muito simplesmente, um atalho para o objectivo de uma melhor qualidade do ar.
PortugueseAlém de mais, nós vamos pegar um atalho.
PortugueseEntão eu sugiro que siga o atalho... boas não?
PortugueseAs extensões ocultas no Windows Explorer podem interferir com a atribuição de um arquivo ou site às teclas de atalho de Meus Favoritos.
Hidden extensions in Windows Explorer may interfere with assigning a file or Web page to My Favorites Hot Keys.
PortugueseTeclas de atalho da Internet
PortugueseO que você quer dizer com atalho?
PortugueseDeverá constituir a base de um elevado grau de profissionalismo e a criação de uma agência não deverá constituir um atalho para o aumento das despesas administrativas.
It must be the basis of a strong professionalism, and setting up an agency must not be a short cut to increasing administrative expenses.
PortugueseE eu acho que é particularmente dolorosa para nós no Ocidente nas mãos daquilo que às vezes considero: a cultura do "Control+Z" -- Control+Z, como o atalho do computador, desfazer.
And I think it's particularly painful for us now in the West in the grips of what I sometimes think of as a Control-Z culture -- Control-Z like the computer command, undo.
PortugueseA Europa diz uma vez mais« não» ao atalho fácil da legalização da droga; fê-lo com grande firmeza no seio da comissão competente, junto do Comité de Conciliação e nesta assembleia.
Europe is once again rejecting the short cut of drug legalization: this has been stated unequivocally in the committee responsible, in the Conciliation Committee and in this Chamber.