αγγλική μετάφραση του όρου «alguma maneira»

PT

«alguma maneira» Αγγλικά μετάφραση

PT

alguma maneira {θηλυκό}

volume_up
alguma maneira
If there was -- if there was just some way...
There has to be some way of dealing with that.
I had to say goodbye in some way, shape or form.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «alguma maneira» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PortugueseEm que contexto, e se propõem contribuir de alguma maneira para a Conferência?
In what context and are they proposing to make any input into the conference?
PortuguesePorém, tenho algo a acrescentar que está de alguma maneira à margem do debate.
However, I also have something to add which is rather at the margins of the debate.
PortugueseEsta tendência é tão perturbadora que não posso, de maneira alguma, apoiar o acordo.
This trend is so disturbing that there is no way that I can support the agreement.
PortugueseA proposta do Conselho não pode, de maneira alguma, ser aceite na versão actual.
PortugueseEste é, de alguma maneira, o garante externo da credibilidade da nossa instituição.
It is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
PortugueseEsta situação não pode de maneira alguma repetir-se, mas todos temos de aprender com ela.
This situation must not be repeated on any account, but we must all learn from it.
PortugueseE, de alguma maneira, temos de fazer mudanças que irão trazer isso para zero.
PortugueseGraças a esta visita, posso dizer que o relatório não é, de maneira alguma, apenas teórico.
Because of this visit I can say that the report is not at all purely theoretical.
PortugueseO meu recurso foi, existe alguma maneira de usar tudo isto como um símbolo ou um sinal?
So my recourse was like, is there any way to use all this as just a symbol or a sign?
PortugueseDe alguma maneira, o seu corpo conseguiu mudar a doença...... moldá- la para seu proveito.
Somehow, his body was able to change the disease...... mold it to his benefit.
PortugueseEstá-se neste momento a tentar suprir, de alguma maneira, a inércia da Comissão no passado.
Something is now being done to remedy the previous lack of action by the Commission.
PortugueseO Grupo GUE/NGL não pode, de maneira alguma, apoiar esta directiva.
There is no way that the GUE/NGL Group could possibly support this Directive.
PortugueseNão pretendemos, de maneira alguma, utilizar aqui qualquer truque mal intencionado.
PortugueseNão contribui, de maneira alguma, para o excedente de produção europeia.
PortugueseOs dois relatores pretendem de alguma maneira revitalizar o cerne do texto actual e rejeitado.
The two rapporteurs want to somehow revive the core of the current, rejected, text.
PortugueseQueremos, por isso, assegurar que o desporto não está, de maneira alguma, corrompido desta forma.
We therefore want to ensure that sport is completely unsullied in this respect.
PortugueseSabes, de alguma maneira, eu disse-te, mas não fui suficientemente claro.
PortugueseOponho-me a que o artigo 4º e o perfil nutricional sejam, de alguma maneira, colocados em causa.
I am opposed to calling Article 4 and the nutrient profile into question in any way.
PortugueseOponho-me a que o artigo 4º e o perfil nutricional sejam, de alguma maneira, colocados em causa.
I am opposed to calling Article 4 and the nutrient profile into question in any way.
PortugueseA crise não deve, de maneira alguma, ser utilizada para alargar as competências da UE.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «alguma maneira» στα αγγλικά

alguma ουσιαστικό
English
maneira επίθετο
English
maneira ουσιαστικό
daquela maneira επίρρημα
English
de outra maneira επίρρημα
English
de qualquer maneira επίρρημα
de qualquer maneira
de jeito maneira επίρρημα
de que maneira αντωνυμία
English
alguma dúvida?
de certa maneira επίρρημα
English