αγγλική μετάφραση του όρου «adiantamento»

PT

«adiantamento» Αγγλικά μετάφραση

PT

adiantamento {αρσενικό}

volume_up
1. γενικός
adiantamento (επίσης: progresso, avanço, ganhar terreno)
Por isso, penso que metade do adiantamento recebido pelo livro foi para o protector solar.
So I think half of my book advance went into sunscreen.
E durante esse tempo, ele paga o IVA a 20,6%, o que significa que faz um adiantamento de tesouraria a este Parlamento.
During this time they have to pay VAT at 20.6% and so are effectively giving Parliament a cash advance.
E durante esse tempo, ele paga o IVA a 20,6 %, o que significa que faz um adiantamento de tesouraria a este Parlamento.
During this time they have to pay VAT at 20.6 % and so are effectively giving Parliament a cash advance.
adiantamento (επίσης: empregado)
2. "avanço"
adiantamento (επίσης: antecipação)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «adiantamento» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PortugueseMuito nos apraz a introdução de requisitos para pagamento do segundo adiantamento.
We welcome the introduction of conditional clauses for the second payment.
PortugueseGostaria agora de ouvir da sua boca qual o estado de adiantamento dos trabalhos.
PortugueseSe me permitem, informar-vos-ei sucintamente do estado de adiantamento destas negociações.
PortugueseSenhor Presidente, infelizmente, nada mais posso dizer para já quanto ao estado de adiantamento dos trabalhos.
Unfortunately, I cannot say any more for the moment about the state of progress.
PortuguesePor isso, penso que metade do adiantamento recebido pelo livro foi para o protector solar.
PortugueseGostaria de perguntar em que fase de adiantamento se encontram esses planos e quais os custos que eles implicam.
PortugueseEstado de adiantamento das medidas tomadas a nível comunitário e nos Estados membros para combater a BSE
PortugueseQual o estado de adiantamento dos debates sobre o documento estratégico apresentado pela Presidência austríaca?
What progress has been made in the discussions on the strategy paper tabled by the Austrian Presidency?
PortugueseE durante esse tempo, ele paga o IVA a 20,6%, o que significa que faz um adiantamento de tesouraria a este Parlamento.
During this time they have to pay VAT at 20.6% and so are effectively giving Parliament a cash advance.
PortugueseE durante esse tempo, ele paga o IVA a 20,6 %, o que significa que faz um adiantamento de tesouraria a este Parlamento.
During this time they have to pay VAT at 20.6 % and so are effectively giving Parliament a cash advance.
PortugueseNo que se refere ao financiamento de projectos, um adiantamento único de 10 % como primeira prestação é demasiado limitado.
As far as project financing is concerned, a single advance of 10 % as a first payment is too limited.
PortugueseEsse adiantamento não incentiva a confiança.
Portugueseo grau de adiantamento que alcançaram
PortugueseQual o estado de adiantamento das negociações referidas no ponto 3 da declaração comum?
Will the Commission say: What stage has been reached in negotiations on point (3) of the Joint Statement?
PortuguesePeço-lhe também que nos informe melhor sobre o estado de adiantamento das reformas estruturais nos Estados-Membros.
I am also calling on the Commission to provide us with better information on progress with structural reforms in the Member States.
PortugueseA declaração que acaba de fazer sobre o estado de adiantamento das medidas tomadas, Senhor Comissário Byrne, é inquietante relativamente a vários pontos.
The update you have just presented to us, Commissioner Byrne, is disturbing on several counts.
PortugueseA fixação do adiantamento em 3,5% em vez dos 4% propostos pela Comissão não exige nenhumas alterações regulamentares.
Setting the advance payment at 3.5%, instead of the 4% proposed by the Commission does not require amendments to the legal effect measures.
PortugueseTerei o maior prazer em dar-lhe informações mais precisas, quando entender que os trabalhos atingiram o estádio de adiantamento adequado.
I would be happy to give him a firmer indication when the work has, in our view, reached an adequate stage of preparation.
PortugueseA fixação do adiantamento em 3,5 % em vez dos 4 % propostos pela Comissão não exige nenhumas alterações regulamentares.
Setting the advance payment at 3.5 %, instead of the 4 % proposed by the Commission does not require amendments to the legal effect measures.
PortugueseNo entanto, os Estados-membros normalmente declaram muito mais despesas do que o montante necessário para desencadear o adiantamento seguinte.
However, Member States habitually declare considerably more expenditure than the sum required to trigger the next advance.

Συνώνυμα (πορτογαλικά) του όρου «adiantamento»:

adiantamento