ρωσική μετάφραση του όρου «uziemiony»

PL

«uziemiony» Ρωσικά μετάφραση

volume_up
uziemiony {αρσ.επιθ.}

PL uziemiony
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

uziemiony (επίσης: zamknięty, odosobniony, skryty, zamknięty w sobie)
volume_up
замкнутый [за́мкнутый] {αρσ.επιθ.}