ρωσική μετάφραση του όρου «kłębić się»

PL

«kłębić się» Ρωσικά μετάφραση

volume_up
kłębić się {αυτ.ρ.μησυν}

PL kłębić się
volume_up
{αυτοπαθές ρήμα (μη συνοπτικός χρόνος)}

kłębić się
volume_up
клубиться [клуби́ться] {αυτ.ρ.μησυν}
kłębić się (επίσης: skupiać się, lepić się, koncentrować się)
volume_up
сосредоточиваться [сосредото́чиваться] {αυτ.ρ.μησυν}

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «kłębić się»:

kłębić się

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «kłębić się» στα ρωσικά

kłębić ρήμα
się αντωνυμία
Russian

Αλλα λόγια