γερμανική μετάφραση του όρου «zataczać»

PL

«zataczać» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
zataczać {μη.συν.ρ}

PL zataczać
volume_up
[zataczam|zataczałbym] {μη συνοπτικό ρήμα}

1. "koło, łuk"

zataczać (επίσης: zatoczyć)
zataczać (επίσης: zatoczyć)
volume_up
ziehen [ziehend|gezogen] {ρ.} (einen Kreis)

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «zataczać»:

zataczać