γερμανική μετάφραση του όρου «przedzierzgać się»

PL

«przedzierzgać się» Γερμανικά μετάφραση

PL przedzierzgać się
volume_up
{αυτοπαθές ρήμα}

1. "w kogoś/coś"

volume_up
sich verwandeln {αυτοπ.ρ.} (in jdn/etw)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «przedzierzgać się» στα γερμανικά

się αντωνυμία
German