γερμανική μετάφραση του όρου «ponowne przyjęcie»

PL

«ponowne przyjęcie» Γερμανικά μετάφραση

PL

ponowne przyjęcie {ουδέτερο}

volume_up
ponowne przyjęcie
volume_up
Wiederaufnahme {θηλ.} (in eine Gruppe)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ponowne przyjęcie» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Polish    Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule I-58.
   Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies nach dem Verfahren des Artikels I-58 beantragen.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ponowne przyjęcie» στα γερμανικά

przyjęcie ουσιαστικό
urządzić przyjęcie ρήμα
urządzać przyjęcie ρήμα
zrobić przyjęcie ρήμα
robić przyjęcie ρήμα