γερμανική μετάφραση του όρου «opisywać»

PL

«opisywać» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
opisywać {μη.συν.ρ}

PL opisywać
volume_up
[opisuję|opisywałbym] {μη συνοπτικό ρήμα}

Mathematiker beschreiben Dinge gerne auf formalistische Weise.
. ~~~ Jeśli można pokazać zamiast tylko opisywać - cały problem znika.
Ich meine, sehen Sie: wenn man etwas zeigen kann, anstatt es nur zu beschreiben, ist das Problem gelöst.
I mamy matematykę, która opisuje ten proces, dlatego możemy opisać komunikację między neuronami.
Und so können wir die Kommunikation zwischen den Neuronen beschreiben.
opisywać (επίσης: prezentować, przedstawiać)
volume_up
darstellen [darstellend|dargestellt] {μεταβ.ρ.} (beschreiben)
Metafory podmiotowe opisują zmiany cen jako świadome działanie żywej istoty, np.
Preisbewegungen werden durch Agenten-Metaphern als gezielte Handlungen eines lebendigen Wesens dargestellt, z.
Postęp w informatyce opisuje ciąg krzywych w kształcie litery S: każda z nich dotyczy innego paradygmatu.
Die Informationstechnologie entwickelt sich in Form von S-Kurven, wobei jede ein unterschiedliches Paradigma darstellt.
Metafory podmiotowe opisują zmiany cen jako świadome działanie żywej istoty, np. "NASDAQ wspiął sie wyżej".
Preisbewegungen werden durch Agenten-Metaphern als gezielte Handlungen eines lebendigen Wesens dargestellt, z.B. ~~~ „Der NASDAQ stieg."

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «opisywać»:

opisywać

Παραδείγματα χρήσης του όρου «opisywać» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishO tym, co uważali, że ona potrafi lub nie potrafi opisywać.
Wovon sie glauben, sie könnte oder könnte es nicht repräsentieren.
Polishwe Francji zaczęto opisywać nowotwory poprzez części ciała.
Polish. ~~~ Nie mam czasu by je teraz opisywać.
Dieses sind einige der Bereiche, an denen wir heute arbeiten, zu denen ich die Zeit nicht habe, auf Details einzugehen.
PolishNie mogę opisywać wszystkich obrazów, więc przedstawię tylko kilka moich światów podając tytuły.
Ich kann nicht für all meine Bilder sprechen, also gehe ich einige meiner Welten durch nur mit den Titeln. ~~~ "ModiCity."
PolishZawsze intrygowało mnie myślenie o tym jakie byłyby te opowieści które przyszłe pokolenia będą nas opisywać.
"Die Generation, die auf der Spitze des Berges gelebt hat, die unermüdlich gefeiert und so ihr Erbe missbraucht hat."
PolishNie mam czasu by je teraz opisywać.
PolishKolejny punkt zwrotny nastąpił kiedy te grupy stały się tak zwarte, że, w zasadzie, zaczęły opisywać budowę całej społeczności razem, na jednym odcinku DNA.
Die Übergangsstelle ist nun dort, wo diese Gemeinschaften so nahe zusammenrückten, dass sie sich entschlossen, das Rezept für die ganze Gemeinschaft in eine Zeichenkette auf die DNA zu schreiben.