γερμανική μετάφραση του όρου «opisywać»

PL

«opisywać» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
opisywać {μη.συν.ρ}
PL

opisywać [opisuję|opisywałbym] {μη συνοπτικό ρήμα}

volume_up
Mathematiker beschreiben Dinge gerne auf formalistische Weise.
. ~~~ Jeśli można pokazać zamiast tylko opisywać - cały problem znika.
Ich meine, sehen Sie: wenn man etwas zeigen kann, anstatt es nur zu beschreiben, ist das Problem gelöst.
I mamy matematykę, która opisuje ten proces, dlatego możemy opisać komunikację między neuronami.
Und so können wir die Kommunikation zwischen den Neuronen beschreiben.
opisywać (επίσης: przedstawiać, prezentować)
volume_up
darstellen [darstellend|dargestellt] {μεταβ.ρ.} (beschreiben)
Metafory podmiotowe opisują zmiany cen jako świadome działanie żywej istoty, np.
Preisbewegungen werden durch Agenten-Metaphern als gezielte Handlungen eines lebendigen Wesens dargestellt, z.
Postęp w informatyce opisuje ciąg krzywych w kształcie litery S: każda z nich dotyczy innego paradygmatu.
Die Informationstechnologie entwickelt sich in Form von S-Kurven, wobei jede ein unterschiedliches Paradigma darstellt.
Metafory podmiotowe opisują zmiany cen jako świadome działanie żywej istoty, np. "NASDAQ wspiął sie wyżej".
Preisbewegungen werden durch Agenten-Metaphern als gezielte Handlungen eines lebendigen Wesens dargestellt, z.B. ~~~ „Der NASDAQ stieg."

Παραδείγματα χρήσης του όρου «opisywać» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Polish. ~~~ Jeśli można pokazać zamiast tylko opisywać - cały problem znika.
Ich meine, sehen Sie: wenn man etwas zeigen kann, anstatt es nur zu beschreiben, ist das Problem gelöst.
PolishO tym, co uważali, że ona potrafi lub nie potrafi opisywać.
PolishMatematycy lubią opisywać te własności przez formalizmy.
Polishwe Francji zaczęto opisywać nowotwory poprzez części ciała.
Polish. ~~~ Nie mam czasu by je teraz opisywać.
Dieses sind einige der Bereiche, an denen wir heute arbeiten, zu denen ich die Zeit nicht habe, auf Details einzugehen.
PolishNie mogę opisywać wszystkich obrazów, więc przedstawię tylko kilka moich światów podając tytuły.
Ich kann nicht für all meine Bilder sprechen, also gehe ich einige meiner Welten durch nur mit den Titeln. ~~~ "ModiCity."
PolishZawsze intrygowało mnie myślenie o tym jakie byłyby te opowieści które przyszłe pokolenia będą nas opisywać.
"Die Generation, die auf der Spitze des Berges gelebt hat, die unermüdlich gefeiert und so ihr Erbe missbraucht hat."
PolishNie mam czasu by je teraz opisywać.
PolishOpinie nie związane z tematem: opinie muszą opisywać Twoje osobiste, bezpośrednie wrażenia dotyczące konkretnego miejsca.
Themenabweichende Erfahrungsberichte: Beschreiben Sie in Ihren Erfahrungsberichten nur Ihre eigenen Erfahrungen an einem bestimmten Ort.
PolishNa przykład tekst na ekranie może być odczytywany na głos przez program Narrator, a system Windows może opisywać, co dzieje się na ekranie.
Beispielsweise können Sie Text auf dem Bildschirm mithilfe der Sprachausgabe vorlesen lassen, oder Sie können sich die Aktivitäten auf dem Bildschirm von Windows beschreiben lassen.
PolishKolejny punkt zwrotny nastąpił kiedy te grupy stały się tak zwarte, że, w zasadzie, zaczęły opisywać budowę całej społeczności razem, na jednym odcinku DNA.
Die Übergangsstelle ist nun dort, wo diese Gemeinschaften so nahe zusammenrückten, dass sie sich entschlossen, das Rezept für die ganze Gemeinschaft in eine Zeichenkette auf die DNA zu schreiben.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «opisywać»:

opisywać