γερμανική μετάφραση του όρου «określony»

PL

«określony» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
określony {αρσ.επιθ.}
PL

określony {αρσενικό επίθετο}

volume_up
określony
określony (επίσης: pewny, konieczny)
Obiekt Web Slice to określony fragment strony sieci Web, który można subskrybować.
Ein Web Slice ist ein bestimmter Bereich einer Webseite, den Sie abonnieren können.
Istnieje określony schemat, według którego można określić kto zostanie oskarżony o przestępstwo.
Es gibt ein bestimmtes Muster dafür wer für Straftaten verurteilt wird.
Obiekt Web Slice to określony fragment strony sieci Web, który można dodać do paska ulubionych.
Ein Web Slice ist ein bestimmter Bereich einer Webseite, den Sie der Favoritenleiste hinzufügen können.
określony
Zawał serca (MI) mógł być określony jako bezobjawowy, ze zwiększeniem aktywności enzymów CK- MB lub nowym załamkiem Q.
Der Endpunkt MI konnte als asymptomatisch bezeichnet werden, wenn eine Erhöhung der CK-MB oder eine neue Q-Zacke auftrat.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «określony» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PolishObiekt Web Slice to określony fragment strony sieci Web, który można subskrybować.
Ein Web Slice ist ein bestimmter Bereich einer Webseite, den Sie abonnieren können.
Polishchoroby oczu, takie jak określony rodzaj jaskry (podwyższone ciśnienie w oku),
Sie haben eine Augenerkrankung, wie eine spezielle Art des Glaukoms (erhöhter
PolishZużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Gebrauchte SoloStar müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
PolishWpływ filgrastymu na stan przeszczep przeciwko gospodarzowi nie został określony.
Der Einfluss von Filgrastim auf die Graft-versus-Host-Reaktion ist noch nicht geklärt.
PolishZużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Der gebrauchte SoloStar muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
PolishWygląda, jakbyśmy niemal byli zbudowani, by mylić się w określony sposób.
Es ist, als ob wir fast so gebaut sind, Fehler auf eine bestimmte Weise zu begehen.
PolishPiksel jest punktem na obrazie posiadającym określony kolor i intensywność.
Ein Pixel ist ein Punkt im Bild mit einer bestimmten Farbe und Intensität.
PolishUmowy z nimi zawierane są z reguły na czas określony (co najmniej 6-12 miesięcy).
Die Verträge sind in der Regel zeitlich befristet – zu Beginn meistens auf 6 bis 12 Monate.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Gebrauchte OptiSet müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
PolishZużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Der gebrauchte OptiSet muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
PolishPunkt odcięcia dla testu dynamicznego powinien być dokładnie określony.
Für den dynamischen Test sollte ein strikter Grenzwert festgesetzt werden.
PolishKliniczny odpowiednik tej zmniejszonej czułości nie został w pełni określony.
Die klinische Relevanz dieser verringerten Empfindlichkeit wurde noch nicht völlig erforscht.
PolishZużytych wstrzykiwaczy SoloStar należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Der gebrauchte SoloStar muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy się pozbywać w sposób określony przez lokalne władze.
PolishWiększość monitorów obsługuje określony zakres rozdzielczości.
Die meisten Videomonitore können nur einen bestimmten Bereich von Auflösungen anzeigen.
PolishIstnieje określony schemat, według którego można określić kto zostanie oskarżony o przestępstwo.
PolishPodobnie jak w przypadku większości promocji kody promocyjne można wykorzystać przez określony czas.
Konto erstellen Oder melden Sie sich in Ihrem Konto an, um Hilfeinformationen zu erhalten.
PolishProfil farmakokinetyczny został określony po podaniu doustnym.
PolishObiekt Web Slice to określony fragment strony sieci Web, który można dodać do paska ulubionych.
Ein Web Slice ist ein bestimmter Bereich einer Webseite, den Sie der Favoritenleiste hinzufügen können.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «określony»:

określony