γερμανική μετάφραση του όρου «od»

PL

«od» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
od {προθ.}
DE

PL od
volume_up
{μετοχή}

od (επίσης: z)
volume_up
von {προθ.}
Chcę oddzielić retorykę od rzeczywistości, fakt od fikcji.
Um die Rhetorik von der Realität zu unterscheiden, die Fakten von der Fiktion.
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Każdy z nas, oczywiście, zawiera dwa ludzkie genomy - jeden od matki i jeden od ojca.
Wir alle haben natürlich zwei Genome -- eins von unseren Müttern und eins von den Vätern.
od (επίσης: z)
volume_up
ab {προθ.}
godzin od czasu aktywności referencyjnej podanego na etykiecie (35 godzin od zakończenia produkcji).
Stunden ab dem auf dem Etikett angegebenen Kalibriertermin (35 Stunden ab Ende der Herstellung).
godzin od czasu aktywności referencyjnej podanego na etykiecie (48 godziny od zakończenia produkcji).
Stunden ab dem auf dem Etikett angegebenen Kalibriertermin (48 Stunden ab Ende der Herstellung).
Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od sposobu skonfigurowania komputera.
Die Antwort hängt von der jeweiligen Konfiguration des Computers ab.
od
volume_up
seit {προθ.} (mit Dat.)
Jest niepodległym państwem od 1964 roku i republiką konstytucyjną od 1974 roku.
Seit 1964 ist Malta ein unabhängiger Staat, seit 1974 eine konstitutionelle Republik.
Od 1970 roku potroiliśmy, a od 1982 roku podwoiliśmy przejechany dystans.
Wir haben unsere Fahrkilometer seit 1970 verdreifacht und seit 1982 verdoppelt.
I oto od ostatniego poniedziałku Google Earth jest już kompletne.
Und seit dieser Woche, seit Montag, ist die Welt auf Google Earth komplett.
od (επίσης: z, ze)
volume_up
vom {συγκ.} (von dem)
Zależnie od kontekstu, zależnie od wyniku, wybierzcie własny paradygmat.
Abhängig vom Kontext, abhängig vom Ergebnis, wähle dein Paradigma.
* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.
* Die zu untersuchenden Metalle sind vom speziellen Herstellungsverfahren abhängig.
Przykłady standardowej objętości wstrzyknięcia w zależności od masy ciała pacjenta
Beispiele für Standard-Injektionsvolumina in Abhängigkeit vom Körpergewicht

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «od»:

od

Παραδείγματα χρήσης του όρου «od» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishPoczątkową podatność fenotypową oceniano w 454 wyjściowych próbkach od pacjentów.
Die phänotypische Empfindlichkeit am Studienbeginn wurde an 454 Proben getestet.
PolishAZOPT można stosować do obu oczu tylko po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza.
Wenden Sie AZOPT nur dann für beide Augen an, wenn Ihr Arzt dies angewiesen hat.
PolishObjawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.
Symptome müssen nicht vor 6 Wochen bis 6 Monate nach Infektion bemerkt werden.
PolishWłaśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
PolishOkres półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów waha się od 4, 7 do 13, 2 godzin.
Bei Patienten liegt die Eliminations-Halbwertszeit zwischen 4,7 und 13,2 Stunden.
PolishW chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.
Die Patienten waren bei Beginn der Behandlung zwischen 6 Monate und 3,5 Jahre alt.
Polishobjawy występują zwykle na początku leczenia somatropiną i są zależne od dawki.
gewöhnlich nur zu Beginn der Somatropin-Behandlung auf und sind dosisabhängig.
PolishKażda niezużyta ilość preparatu musi być wyrzucona po pobraniu dawki. t uk od
Nicht verwendete Injektionslösung muss nach Entnahme der Dosis verworfen werden.
PolishJednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.
Und ein Grund ist, dieser enorme Wärmespeicher erwärmt Grönland aus dem Norden.
PolishWiększość działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.
Die unerwünschten Arzneimittelreaktionen waren zumeist leicht bis mäßig schwer.
PolishDawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Ihr Arzt wird die Körperoberfläche verwenden, um die notwendige Dosis zu berechnen.
PolishLek Avandia można przyjmować zarówno w czasie posiłku jak i niezależnie od posiłku.
Sie können Avandia sowohl zu den Mahlzeiten als auch unabhängig davon einnehmen.
PolishWitryna zostanie ponownie sprawdzona po trzech dniach od wysłania powiadomienia.
Die Website wird drei Tage nach Ihrem Erhalt der Benachrichtigung erneut überprüft.
PolishNastępujące rodzaje opakowań mogą nie być zarejestrowane w zależności od kraju.
Die folgenden Handelsformen sind möglicherweise nicht in allen Ländern zugelassen.
PolishKonstrukcja zależności od dawki dla dawek do 16 mg jest oparta na 2 badaniach.
Die Erstellung einer Dosis-Wirkungs-Kurve bis zu 16 mg stützt sich auf 2 Studien.
PolishLek teN nie był skuteczniejszy od placebo w późnych stadiach zaawansowania SLA.
Das Arzneimittel war in den späten Stadien der ALS nicht wirksamer als das Placebo.
PolishU dzieci w wieku od 2 do 12 lat nie ma konieczności stosowania dawki nasycającej.
Bei Kindern zwischen 2 und 12 Jahren ist keine spezielle Anfangsdosis erforderlich.
PolishPreparat Xenical okazał się skuteczniejszy od placebo w zmniejszaniu masy ciała.
Xenical war im Vergleich zu dem Placebo wirksamer bei der Gewichtsreduktion.
PolishA może jesteś zatwardziałym graczem z odciskami od kontrolera na obu kciukach?
Sind Sie ein Hardcore-Gamer mit controllerbedingter Hornhaut an beiden Daumen?
PolishAlendronian jest bifosfonianem stosowanym w leczeniu osteoporozy od połowy lat 90.
Die arzneilich wirksamen Bestandteile in ADROVANCE sind Alendronat und Vitamin D3.