γερμανική μετάφραση του όρου «nie byłem w stanie»

PL

«nie byłem w stanie» Γερμανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «nie byłem w stanie».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «nie byłem w stanie» στα γερμανικά

nie μόριο
być ρήμα
German
w μετοχή
stanąć ρήμα
stać ρήμα
stać επιφώνημα
stan ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «nie byłem w stanie» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishAle nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego co, zobaczyłem przez to okno.
Aber ich konnte mir nicht das vorstellen, was ich außerhalb des Fensters sehen würde.
Polish" I zatkało mnie, ponieważ nie byłem w stanie w żaden sposób wytłumaczyć tego, czym się zajmuję.
Und ich war ratlos, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich es beschreiben sollte.
PolishW moim pierwszym podejściu do wstrzymania oddechu nie byłem w stanie wytrzymać nawet minuty.
In meinem ersten Versuch meinen Atem anzuhalten habe ich es noch nicht einmal eine Minute lang ausgehalten.
PolishNie byłem w stanie uwolnić się od niej zupełnie.
PolishNie byłem w stanie uwolnić się od niej zupełnie.
PolishWięc moja koncepcja, czym było studio projektowe była prawdopodobnie - nie byłem w stanie nadążyć za tym gdzie oni byli.
Also mein Konzept, wie ein Designerstudio aussehen sollte, war wahrscheinlich -- Ich war nicht auf dem Laufenden, wo diese Leute waren.
Polish15 lat temu nie byłem w stanie "kupić" sobie żadnego z rodziców, więc wynająłem faceta, który czerpał ogromną przyjemność z głoszenia nauk Jezusa.
Vor 15 Jahren hätten wir keine Eltern kaufen können. Also habe ich diesen Typen der auf Jesus abging angeheuert.
PolishW 2004 nie byłem w stanie zarządzać wszystkimi ludźmi, którzy chcieli pomóc, ani prośbami o pomoc, które otrzymywałem.
In 2004, war ich wirklich nicht in der Lage, die Anzahl von Leuten die helfen wolltenn, zu bewältigen oder die Anzahl von Anfragen, die ich erhielt.
PolishPrzykładowo, prowadziłem największą grupę prywatnych firm w Europie, ale nie byłem w stanie określić różnicy pomiędzy netto i brutto.
Zum Beispiel hatte ich – ich führte das größte private Unternehmenskonglomerat in Europa, wusste aber nicht den Unterschied von netto und brutto.
PolishI zatkało mnie, ponieważ nie byłem w stanie w żaden sposób wytłumaczyć tego, czym się zajmuję.
An diesem Punkt, stoppt sie mich und sagt, "Wer sind Sie?" ~~~ Wa -- was machen Sie beruflich?"

Αλλα λόγια

Polish
  • nie byłem w stanie

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.