γερμανική μετάφραση του όρου «godzina»

PL

«godzina» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
godzina {θηλ.}

PL godzina
volume_up
{θηλυκό}

godzina (επίσης: lekcja)
volume_up
Stunde {θηλ.}
Maksymalne działanie występuje między 1. a 3. godziną po wstrzyknięciu.
Das Wirkmaximum ist 1 bis 3 Stunden nach der Injektion erreicht.
Badanie scyntygraficzne należy rozpocząć pomiędzy 2 a 4 godziną od podania preparatu NeoSpect.
Die Aufnahmen können 2 – 4 Stunden nach Injektion von NeoSpect durchgeführt werden.
Maksymalne stężenie w osoczu występuje między 6 a 8 godziną po podaniu.
Die maximale Serumkonzentration wird innerhalb von 6 bis 8 Stunden nach der Gabe erreicht.
godzina (επίσης: zegar)
volume_up
Uhr {θηλ.}
Jeśli nie określono innej godziny, aktualizacje są instalowane o godzinie 3:00 w nocy.
Die Updates werden um 3:00 Uhr morgens installiert, sofern Sie keine andere Zeit festlegen.
A jeśli potrzebujesz sprawdzić, która jest godzina wystarczy narysować zegarek -- (Śmiech) (Oklaski) na swojej ręce.
Und wenn Sie die Uhrzeit brauchen, zeichnen Sie einfach eine Uhr -- (Gelächter) (Applaus) auf Ihren Arm.
Jest pewna różnica, bo iPod mówi nam z dużą dokładnością, która jest godzina.
Aber, da ist ein Unterschied zwischen den beiden, weil ihr mit eurem iPod genau sagen könnt – oder mit eurem iPhone, könnt ihr genau sagen wie viel Uhr es ist, mit Exaktheit.
godzina
volume_up
Uhrzeit {θηλ.}
Aby zmienić sposób wyświetlania godzin przez komputer, kliknij kartę Godzina.
Um zu ändern, wie auf Ihrem Computer die Uhrzeit angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte Uhrzeit.
Cyfrowy aparat fotograficzny dodaje do zdjęć etykiety z datą i godziną ich zrobienia.
Eine Digitalkamera speichert für jedes Bild das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme.
Die Bedeutung der Uhrzeit hängt vom angezeigten Ordner ab.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «godzina»:

godzina

Παραδείγματα χρήσης του όρου «godzina» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishAby nowa godzina była wcześniejsza, wpisz przed liczbą znak minus (-).
Um die Zeit zurückzustellen, geben Sie ein Minuszeichen (-) vor der Zahl ein.
PolishBadanie scyntygraficzne należy rozpocząć pomiędzy 2 a 4 godziną od podania preparatu NeoSpect.
Die Aufnahmen können 2 – 4 Stunden nach Injektion von NeoSpect durchgeführt werden.
PolishMaksymalne stężenie w osoczu występuje między 6 a 8 godziną po podaniu.
Die maximale Serumkonzentration wird innerhalb von 6 bis 8 Stunden nach der Gabe erreicht.
PolishStężenia te powoli rosną i osiągają wartość szczytową między 12 i 18 godziną po podaniu dawki.
Die Spiegel steigen langsam an und erreichen 12 - 18 Stunden nach der Gabe ein Maximum.
PolishByła godzina przed ceremonią.
Moderator: Aimee und der Designer werden bei TED Med 2 sein und wir werden über das Design sprechen.
PolishMaksymalne działanie występuje między 1. a 3. godziną po wstrzyknięciu.
PolishFirmy myślą, że 1 godzina spotkania to 1 godzina pracy ale to nieprawda, chyba że na zebraniu jest 1 osoba.
Wenn 10 Personen im Meeting sind, ist es ein zehnstündiges Meeting, kein einstündiges.
PolishKliknij łącze Data, godzina, język i opcje regionalne.
PolishChcemy dopasować dostawy energii godzina po godzinie.
PolishJest pewna różnica, bo iPod mówi nam z dużą dokładnością, która jest godzina.
PolishJeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.
Und für uns heißt das, wenn man wissen will, wie spät es ist, muss man etwas tragen, das einem die Zeit anzeigt.
PolishJeśli komputer ma zostać wyłączony przed tą godziną, można zainstalować aktualizacje przed wyłączeniem komputera.
Wenn Sie den Computer vorher ausschalten, können Sie die Updates vor dem Herunterfahren installieren.
PolishNa przykład w Odebranych data/godzina wskazuje, kiedy została wysłana najnowsza przychodząca wiadomość w wątku.
PolishNagrywanie można rozpocząć Punktualnie lub do czterech minut przed planową godziną rozpoczęcia programu.
Die Aufzeichnung kann pünktlich oder bis zu vier Minuten vor dem vorgesehenen Beginn der Sendung begonnen werden.
PolishDodatkowo, większość radioaktywnego leku (56 %) wydalana była pomiędzy 24 a 96 godziną od podania.
Außerdem wurde der größte Teil der Radioaktivität (56 %) zwischen 24 und 96 Stunden nach der Verabreichung ausgeschieden.
PolishW Stanach nazwano ją "Nasza Ostatnia Godzina" bo Amerykanie lubią natychmiastową satysfakcję.
PolishGodzina na knucie jak sprzątnąć szefa policji, jak w tej klasycznej scenie z "Ojca chrzestnego".
Eine Zeit, in der man ein Komplott schmiedet, um den Polizeichef um die Ecke zu bringen, wie in dieser klassischen Szene aus „Der Pate“.
PolishFirmy myślą, że 1 godzina spotkania to 1 godzina pracy ale to nieprawda, chyba że na zebraniu jest 1 osoba.
Firmen sehen ein einstündiges Meeting oft als ein einstündiges Meeting, aber das stimmt nicht, wenn nicht nur eine Person im Meeting ist.
PolishMyślicie sobie: "Strasznie dużo roboty, żeby się dowiedzieć, która godzina", w międzyczasie spoglądając na ekran iPoda.
PolishMyślicie sobie: "Strasznie dużo roboty, żeby się dowiedzieć, która godzina", w międzyczasie spoglądając na ekran iPoda.
Ist es nicht ein ziemlicher Aufwand um die Zeit bestimmen zu können?" Während ihr auf euren iPod schaut um eben die Zeit abzulesen.