αγγλική μετάφραση του όρου «zieleń»

PL

«zieleń» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
zieleń {θηλ.}

PL zieleń
volume_up
{θηλυκό}

zieleń
volume_up
green {ουσ.}
And symbolically, the colors of the interior are green and yellow.
zieleń
volume_up
greenery {ουσ.}
Z pewnością wielu ludzi wzięło sobie do serca wizję, że samowystarczalne miasta jest całe pokryte zielenią.
And certainly lots of people have taken to heart this idea that a sustainable city is covered in greenery.
zieleń (επίσης: niedojrzałość, zieloność)
volume_up
greenness {ουσ.}
Na osi rzędnych, mamy coś dobrego: bioróżnorodność, liczebność orek, zieleń we własnym kraju, zapas wody.
You have on the y axis some good thing: biodiversity, numbers of orca, the greenness of your country, the water supply.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «zieleń»:

zieleń