αγγλική μετάφραση του όρου «zaskarbić sobie»

PL

«zaskarbić sobie» Αγγλικά μετάφραση

zaskarbić sobie
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «zaskarbić sobie».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «zaskarbić sobie» στα αγγλικά

zaskarbić ρήμα
English
sobie αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «zaskarbić sobie» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishWłaśnie dlatego otwartość i przejrzystość są jedynym sposobem, za pomocą którego unijne instytucje mogą zaskarbić sobie zaufanie ludzi.
That is why openness and transparency are the only way in which the institutions of the EU can win the trust of the people.
PolishPosiadamy pełne możliwości, by zaskarbić sobie zaufanie naszych obywateli przed wyborami europejskimi w 2009 r.
I have every confidence that the new Presidency will encourage us in this and we have everything to gain in winning the trust of our citizens ahead of the 2009 European elections.

Αλλα λόγια

Polish
  • zaskarbić sobie

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .