αγγλική μετάφραση του όρου «wyniszczyć»

PL

«wyniszczyć» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
wyniszczyć {συν.ρ.}

PL wyniszczyć
volume_up
{ρήμα}

wyniszczyć (επίσης: zniszczyć, unicestwić, unicestwiać, zrujnować)
wyniszczyć (επίσης: pustoszyć, zrujnować, rujnować, zdewastować)
Wyniszczona Japonia i jej regiony potrzebują wszelkich rodzajów pomocy i wsparcia - humanitarnego, finansowego i technicznego.
Devastated, Japan and its regions need all types of aid and support - humanitarian, financial and technical.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «wyniszczyć»:

wyniszczyć