αγγλική μετάφραση του όρου «wyniszczyć»

PL

«wyniszczyć» Αγγλικά μετάφραση

PL

wyniszczyć {ρήμα}

volume_up
Wyniszczona Japonia i jej regiony potrzebują wszelkich rodzajów pomocy i wsparcia - humanitarnego, finansowego i technicznego.
Devastated, Japan and its regions need all types of aid and support - humanitarian, financial and technical.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «wyniszczyć»:

wyniszczyć