αγγλική μετάφραση του όρου «wszystko»

PL

«wszystko» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
wszystko {επιρ.}
volume_up
wszystko {αντων.}
volume_up
wszystko [παράδειγμα]

PL wszystko
volume_up
{ουδέτερο}

wszystko (επίσης: całkowicie)
volume_up
the whole lot [αγγλ.] [π.χ.]

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «wszystko»:

wszystko

Παραδείγματα χρήσης του όρου «wszystko» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishNa przykład osoby oszczędzające i emeryci pytają się, do czego to wszystko zmierza.
Savers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.
PolishTo wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
Now this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
PolishMam tu wszystko, czego potrzebuję: ciszę, przestrzeń i, przede wszystkim, kontrolę.
It was quiet. There was enough space. And I had control, which was very important.
PolishWszystko wzrasta o 15, i mamy oszczędności rzędu 15, jeśli chodzi o infrastrukturę.
It goes up by 15 percent, and you have a 15 percent savings on the infrastructure.
PolishZaproszono nas, by zrobić to wszystko w Nowym Yorku i w Londynie czy Los Angeles.
We got invited to do the whole thing in New York, and in London, and in Los Angeles.
PolishPan go posili na łożu niemocy jego; wszystko leżenie jego odmieni w chorobie jego.
I said, O Jehovah, have mercy upon me: Heal my soul; for I have sinned against thee.
PolishWszystko zaczyna się od małej grupki pracowników Google planujących jakąś inicjatywę.
It starts with a small group of Googlers taking the initiative to do something.
PolishDrugi i ostatni wniosek to ten, że nie możemy mimo wszystko wpadać w panikę.
The second and final lesson is that we must nevertheless not give in to panic.
Polishwiceprzewodnicząca Komisji - Oczywiście próbujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy.
Vice-President of the Commission. - Of course we are trying to do our utmost.
PolishAle potem zdecydowałam, że tak, jak Arnold Schwartzenegger, mimo wszystko spróbuję.
But then, I decided, just like Governor Arnold Schwarzenegger, I try anyway.
PolishPrzez całą dekadę służyły do zabawy -- nawet nie wiedzieliśmy po co to wszystko.
For a whole decade it was for fun -- we didn't even know what it was for.
PolishJednak moim zdaniem osiągnięty kompromis jest mimo wszystko krokiem w tym kierunku.
However, to my mind, this compromise does take us a step in that direction.
PolishW swoim exposé prezydent Karzaj obiecał, że rozpocznie wszystko od nowa.
President Karzai made a welcome promise of a new start in his inaugural address.
PolishWszystko składa się na drobne wzmocnienia.
You reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
PolishJeżeli rozważycie kontekst historyczny zobaczycie do czego to wszystko prowadzi.
If you look at in the context of history you can see what this is doing.
PolishA Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.
And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.
PolishMamy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i oczekujemy wyjaśnienia tych spraw.
We hope for the best and look forward to seeing these matters cleared up.
PolishKomisja zrobi wszystko co w jej mocy, aby w przyszłości jeszcze lepiej je egzekwować.
The Commission will do its utmost to enforce them even better in the future.
PolishZrobimy wszystko, aby pomóc Tunezyjczykom w dążeniu do spełnienia ich aspiracji.
We will do our utmost to help the Tunisian people to turn their aspirations into reality.
PolishLudzie często pytają mnie czy wszystko co wiem o miłości nie psuje mi przypadkiem zabawy.
People have often asked me whether what I know about love has spoiled it for me.