αγγλική μετάφραση του όρου «wnieść sprzeciw»

PL

«wnieść sprzeciw» Αγγλικά μετάφραση

PL

wnieść sprzeciw {ρήμα}

volume_up
1. νομική
wnieść sprzeciw (επίσης: wnosić sprzeciw)
volume_up
to demur {ρ.} [επίσημο]

Παραδείγματα χρήσης του όρου «wnieść sprzeciw» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PolishProszę zrozumieć, że lewica po prostu szukała tematów, aby wnieść sprzeciw.
You see, what the left were trying to do was to look for topics to raise objections about - why?
PolishOd wyroku zaocznego można wnieść sprzeciw w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia o nim.
An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified.
PolishAkty delegowane można również publikować w terminie, w którym Parlament Europejski i Rada mogą wnieść sprzeciw.
Delegated acts can also be published during the timeframe within which the European Parliament and Council can raise objections.
PolishPozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
A defendant can lodge a statement of opposition within two weeks from the date the order of the court that issued the payment order is served.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «wnieść sprzeciw» στα αγγλικά

sprzeciw ουσιαστικό
wnieść ρήμα