αγγλική μετάφραση του όρου «urządzić»

PL

«urządzić» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
urządzić {συν.ρ.}

PL urządzić
volume_up
{ρήμα}

urządzić (επίσης: ustawić, ustanowić, ustanawiać, organizować)
urządzić (επίσης: urządzać, kształtować, ukształtować)

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «urządzić»:

urządzić

Παραδείγματα χρήσης του όρου «urządzić» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishProponuję urządzić w Parlamencie wysłuchanie wszystkich kandydatów na ten urząd.
I propose that we have a hearing in Parliament for all the candidates for this office.
PolishW samą porę pojawił się tam zespół ekonomistów i zaproponował: „Spróbujmy urządzić przetarg.
Just in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
PolishNiemniej jednak nie podpisali wspólnej rezolucji, aby móc urządzić przedstawienie na posiedzeniu plenarnym.
Nonetheless, they have not signed the joint resolution so that they can make a scene in plenary.
PolishTablicę powinno się też dać zdjąć w hali, gdzie chce się urządzić pokaz tańca na lodzie.
If you were not able to take the scoreboard out of the arena and be able to do the Ice Capades the next night, that would also be bad.
PolishJeśli mówimy tu o opiece nad dziećmi, to mówmy o dzieciach, o tym, co im jest potrzebne, a nie co dla naszej wygody chcielibyśmy sobie urządzić.
When we speak of childcare, we are talking about children and what they need, and not about what we want for our own personal convenience.