αγγλική μετάφραση του όρου «ty głupia stara krowo»

PL

«ty głupia stara krowo» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ty głupia stara krowo [παράδειγμα]

PL ty głupia stara krowo
volume_up
[παράδειγμα]

1. καθημερινός λόγος

ty głupia stara krowo
volume_up
you silly old moo [αγγλ.] [καθ.λόγος] [π.χ.]

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ty głupia stara krowo» στα αγγλικά

ty αντωνυμία
głupia επίθετο
English
głupi επίθετο
stara ουσιαστικό
stara επίθετο
English
stary ουσιαστικό
stary επίθετο
krowy ουσιαστικό
English