αγγλική μετάφραση του όρου «rpm»

PL

«rpm» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
rpm [συντομογραφία]
EN
volume_up
RPM [συντομογραφία]
EN
EN

«RPM» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
RPM [συντομογραφία]
PL
volume_up
rpm [συντομογραφία]
PL

PL rpm
volume_up
[συντομογραφία]

1. αυτοκίνηση: "obroty na minutę"

rpm (επίσης: RPM)
volume_up
RPM [συντομ.] (revolutions per minute)
rpm (επίσης: RPM)
volume_up
rpm [συντομ.] (revolutions per minute)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «rpm»:

rpm