αγγλική μετάφραση του όρου «przystępować»

PL

«przystępować» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
przystępować {μη.συν.ρ}

PL przystępować
volume_up
[przystępuję|przystępowałbym] {μη συνοπτικό ρήμα}

1. γενικός

przystępować (επίσης: dołączyć, dołączać, przyłączyć, łączyć)
Must Sweden join the EMU?
They should never have joined the euro.
I represent the last country to join the euro area.
Jedną z wielu nieszczęsnych konsekwencji traktatu lizbońskiego jest to, że UE może teraz sama przystępować do międzynarodowych konwencji.
One of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions.
Przystępujemy do konwencji w celu uzyskania większej spójności systemu ochrony praw człowieka, nie zaś w celu podważenia wiarygodności tego systemu.
We are acceding to the Convention for the sake of greater coherence of the system of human rights protection, not to undermine the credibility of that system.
Bierzemy na siebie naszą część odpowiedzialności za rozwój Unii Europejskiej ponieważ mając to właśnie na uwadze przystępujemy do naszej prezydencji Rady Unii Europejskiej.
We assume our own share of responsibility for the development of the European Union and it is precisely with this in mind that we accede to our presidency of the Council of the European Union.
przystępować (επίσης: podać, wstąpić, wprowadzać, wprowadzić)
przystępować (επίσης: przystąpić)

2. "do czegoś"

przystępować (επίσης: zaczynać, zacząć, rozpocząć, rozpoczynać)
volume_up
to go ahead {ρ.} (with sth)

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «przystępować»:

przystępować

Παραδείγματα χρήσης του όρου «przystępować» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishNie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.
However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
PolishNie powinni byli nigdy przystępować do euro.
PolishNie należy przystępować do samodzielnego wykonywania zastrzyków do momentu uzyskania pełnej wiedzy i umiejętności ich przygotowywania i podawania.
Do not attempt to self-inject until you are sure that you understand how to prepare and give an injection.
PolishJest istotne, aby nie przystępować do podawania sobie zastrzyków leku bez uprzedniego otrzymania instrukcji od lekarza lub pielęgniarki.
It is important that you do not try to give yourself the injection unless you have been instructed by your doctor or nurse.
PolishPacjent nie powinien przystępować do wstrzykiwania leku zanim nie uzyska pewności, że zrozumiał jak należy przygotowywać roztwór leku i jak należy go wstrzykiwać.
Do not attempt to administer an injection until you are sure that you understand how to prepare and give the injection.
PolishOpiekun nie powinien przystępować do wstrzykiwania leku dziecku zanim nie uzyska pewności, że zrozumiał jak należy przygotowywać roztwór leku i jak należy go wstrzykiwać.
Do not attempt to give the child an injection until you are sure that you understand how to prepare and give the injection.
PolishOni będą przestrzegali rozkazania twego, i pilnowali wszystkiego namiotu; wszakże do naczynia śwątnicy, i do ołtarza, przystępować nie będą, aby nie pomarli, i oni i wy.
And they shall keep thy charge, and the charge of all the Tent: only they shall not come nigh unto the vessels of the sanctuary and unto the altar, that they die not, neither they, nor ye.