αγγλική μετάφραση του όρου «przyprowadzać»

PL

«przyprowadzać» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
przyprowadzać {μη.συν.ρ}

PL przyprowadzać
volume_up
{μη συνοπτικό ρήμα}

1. γενικός

przyprowadzać (επίσης: poruszać, przynosić, przynieść, wnieść)
Co zrobić ze studentami, którzy nie przyjdą do was, których rodzice sami nie przyprowadzą, lub mieszkają za daleko.
Because what about the students that wouldn't come to you, necessarily, who don't have really active parents that are bringing them in, or aren't close enough?"
przyprowadzać (επίσης: przynieść, przynosić, iść po, sprowadzać)
przyprowadzać (επίσης: przynosić, przyprowadzić)
volume_up
to fetch in {ρ.} [καθ.λόγος]

2. "kogoś"

przyprowadzać (επίσης: przekonać, przekonywać, przyprowadzić, cucić)

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «przyprowadzać»:

przyprowadzać