αγγλική μετάφραση του όρου «meszek»

PL

«meszek» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
meszek {αρσ.}

PL meszek
volume_up
{αρσενικό}

meszek (επίσης: puch)
volume_up
down {ουσ.}
meszek (επίσης: puch)
volume_up
fluff {ουσ.}
meszek
volume_up
fuzz {ουσ.} (downy hair)
meszek (επίσης: drzemka, runo)
volume_up
nap {ουσ.}
meszek (επίσης: puszek, wata, strzępki prędzy, gaza opatrunkowa)
volume_up
lint {ουσ.}
meszek
volume_up
vellus {ουσ.} (hair)