αγγλική μετάφραση του όρου «meszek»

PL

«meszek» Αγγλικά μετάφραση

PL

meszek {αρσενικό}

volume_up
meszek (επίσης: puch)
meszek (επίσης: puch)
meszek
volume_up
fuzz {ουσ.} (downy hair)
meszek (επίσης: drzemka, runo)
meszek
volume_up
vellus {ουσ.} (hair)