αγγλική μετάφραση του όρου «kolegialny»

PL

«kolegialny» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
kolegialny {αρσ.επιθ.}
PL

kolegialny {αρσενικό επίθετο}

volume_up
kolegialny
W innych przypadkach w istocie upływa dużo czasu nim Komisja, jako organ kolegialny, uzyskuje rezultat.
In other cases, it really is a long time before the Commission, as a collegial body, produces a result.
The Commission is strong when it acts as a collegial body.
Powinniśmy przyjąć do wiadomości, że Komisja jest organem kolegialnym, a zatem komisarze mogą się nawzajem zastępować.
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «kolegialny»:

kolegialny

Παραδείγματα χρήσης του όρου «kolegialny» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishPonieważ jest to organ kolegialny, który może podjąć decyzję z należytym uwzględnieniem wszystkich za i przeciw.
Because it is a collective body that can reach decisions with due regard to the pros and cons in each case.
PolishZdaniem Parlamentu oznacza to, że odpowiedzialności nie ponosi Komisja jako organ kolegialny, lecz że to komisarze ponoszą indywidualną odpowiedzialność za swoje budżety.
To Parliament this means that the responsibility lies not with the Commission as a collegiate body, but that commissioners are individually responsible for their budgets.