αγγλική μετάφραση του όρου «katar»

PL

«katar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
katar {αρσ.}
volume_up
Katar {κ.ουσ.}
EN

PL katar
volume_up
{αρσενικό}

katar
volume_up
catarrh {ουσ.}
katar (επίσης: przeziębienie, zimno, chłód, zaziębienie)
volume_up
cold {ουσ.}
katar (επίσης: przeziębienie)
volume_up
headcold {ουσ.}
katar
volume_up
runny nose {ουσ.} [καθ.λόγος]
katar, kaszel, chrypka spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych
runny nose, cough, hoarseness due to infection of the upper respiratory tract
Często (występują u 1 do 10 na 100 osób) niestrawność nudności zawroty głowy katar lub uczucie zatkanego nosa
Common (affects 1 to 10 users in 100) Indigestion Feeling sick (nausea) Dizziness Blocked or runny nose
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 niemowląt): bóle brzucha, katar i ból gardła, zakażenia ucha, wysypka.
Uncommon (occurs in less than 1 in 100 infants): stomach pains, runny nose and sore throat, ear infection, rash.
katar (επίσης: nieżyt nosa)
volume_up
rhinorrhea {ουσ.}
katar (επίσης: nieżyt nosa)
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Kuvan (obserwowane u ponad 1 pacjenta na 10) to: bóle głowy i wodnisty nieżyt nosa (katar).
The most common side effects with Kuvan (seen in more than 1 patient in 10) are headache and rhinorrhoea (runny nose).
katar

Συνώνυμα (πολωνικά) του όρου «katar»:

katar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «katar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Polishkatar, kaszel, chrypka spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych
runny nose, cough, hoarseness due to infection of the upper respiratory tract
PolishJest też Katar, najbogatszy kraj na świecie z Al Jazeera.
It's the richest country in the world with Al Jazeera.
PolishCzęsto (występują u 1 do 10 na 100 osób) niestrawność nudności zawroty głowy katar lub uczucie zatkanego nosa
Common (affects 1 to 10 users in 100) Indigestion Feeling sick (nausea) Dizziness Blocked or runny nose
PolishNiezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 niemowląt): bóle brzucha, katar i ból gardła, zakażenia ucha, wysypka.
Uncommon (occurs in less than 1 in 100 infants): stomach pains, runny nose and sore throat, ear infection, rash.
Polishastma, nasilenie kaszlu, duszność, krwawienie z nosa, choroby płuc, zapalenie gardła, katar, zapalenie zatok zakażenie układu moczowego
asthma, cough increased, dyspnoea, epistaxis, lung disorders, pharyngitis, rhinitis, sinusitis
PolishDuszność, suchość śluzówki nosa Krwawienie z nosa, uczucie ucisku w gardle, zapalenie nosogardzieli, kaszel, uczucie zatkanego nosa, katar, chrapanie
Dyspnoea, nasal dryness Epistaxis, throat tightness, nasopharyngitis, cough, nasal congestion, rhinitis, snoring
PolishDuszność, suchość śluzówki nosa Krwawienie z nosa, uczucie ucisku w gardle, zapalenie jamy nosowo- gardłowej, kaszel, uczucie zatkanego nosa, katar, chrapanie
Dyspnoea, nasal dryness Epistaxis, throat tightness, nasopharyngitis, cough, nasal congestion, rhinitis, snoring
PolishPreparat Emadine stosuje się w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek (zapalenie oczu wywołane pyłkami kwiatowymi u pacjentów cierpiących na katar sienny).
Emadine is used to treat the symptoms of seasonal allergic conjunctivitis (inflammation of the eyes caused by pollen in patients with hayfever).
PolishPierwszymi oznakami rozpoczynającej się ciężkiej reakcji mogą być łagodny obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, kaszel, świąd, katar, kichanie i pokrzywka.
Mild swelling of the face, lips, tongue or throat, coughing, itching, runny nose, sneezing and hives (nettle-type rash) may be the first signs that a severe reaction is happening.
PolishNie znana: skurcz oskrzeli, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, zapalenie płuc (patrz punkt 4. 3), stan zapalny miąższu płucnego, zastój w krążeniu płucnym, katar, zapalenie zatok, ból gardła.
Not known: bronchial spasm, bronchitis, epistaxis, pneumonitis (see section 4.3), pneumonia, pulmonary congestion, rhinitis, sinusitis, sore throat.
PolishSkuteczność preparatu badano przy użyciu karty wyników, na której pacjenci odnotowywali objawy (gorączka, bóle mięśni, ból głowy, ból gardła, kaszel, ogólne złe samopoczucie i katar).
The effectiveness was measured using a score card where patients recorded their symptoms (feeling feverish, muscle pain, headache, sore throat, cough, overall discomfort and runny nose).

Αλλα λόγια