αγγλική μετάφραση του όρου «do zakupu»

PL

«do zakupu» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «do zakupu».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «do zakupu» στα αγγλικά

do ουσιαστικό
English
do μετοχή
do
zakup ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «do zakupu» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishW takim przypadku nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu siedmiu dni.
You do not have the legal right to change your mind within seven days of your order.
PolishMożesz użyć dotychczasowego konta Google Checkout do zakupu cyfrowych i wirtualnych towarów.
You can use your existing Google Checkout account to purchase digital and virtual goods.
PolishPierwszy dotyczy sektora rolnego, gdzie zachęcamy do zakupu żywności od lokalnych producentów.
Firstly, in the food sector, we are encouraging local purchasing of food.
PolishCzy darmowe moskitiery zniechęcą do zakupu moskitier w przyszłości?
PolishW UE masz prawo do rezygnacji z zakupu towaru zamówionego przez Internet w okresie siedmiu dni roboczych.
In the EU, you have the right to cancel your online purchase within seven working days.
PolishCzasem warto sprawdzić, czy użytkownicy witryny, którzy dokonali zakupu, powracają do witryny.
Have you ever wondered whether visitors to your site who purchase something end up returning to your site?
PolishMasz prawo do zakupu samochodu w dowolnym kraju UE.
PolishW związku z tym główna idea polega na tym, by wzmocnić pozycję konsumenta w negocjacjach dotyczących zakupu praw do użytkowania.
The central idea is therefore to reinforce the consumer's position in any negotiations to purchase rights of use.
PolishPodczas swojej wizyty prezydent Micheil Saakaszwili podzielił się z nami jedną myślą: zachęcał nas do zakupu gruzińskich win, które nazywał "winami wolności”.
During his visit Mr Saakashvili shared with us just one thought: he encouraged us to buy Georgian wines, which he called 'wines of freedom'.
Polishna piśmie - Poparłam przedmiotowe sprawozdanie, w którym oceniono zarządzanie grypą H1N1 i wezwano do utworzenia mechanizmu wspólnego zakupu szczepionek.
in writing. - I supported this report which evaluates the management of H1N1 influenza and calls for a joint procurement mechanism for vaccinations.
PolishJak mogliście słyszeć, kilka tygodni temu zamieściłem reklamę na eBayu, rozesłałem wiadomości na Facebooku i na Twitterze, o możliwości zakupu praw do nazwania mojej prelekcji na 2011 TED.
I sent out some Facebook messages, some Twitter messages, and I gave people the opportunity to buy the naming rights to my 2011 TED Talk.
PolishChciałabym pogratulować organom lokalnym w Pradze wykorzystania pomocy państwowej do zakupu całej floty autobusów ekologicznych, co tym samym dało przykład do naśladowania.
I would like to congratulate the local authorities in Prague for purchasing a fleet of green buses using state aid, thereby setting us an example to follow.
PolishAby stłumić niezadowolenie wywołane obraźliwymi, antydemokratycznymi działaniami rząd dokonał zakupu sprzętu do tłumienia zamieszek za kwotę 10 milionów euro.
With the aim of quelling the discontent against abusive, antidemocratic measures, the government has arranged the purchase of anti-riot equipment, amounting to EUR 10 million.
PolishJeśli na przykład zdefiniowanej przez użytkownika zmiennej zostanie nadana wartość ,,nabywca", będzie możliwe śledzenie liczby klientów powracających do witryny po dokonaniu zakupu.
function. For example, if you set the user-defined variable to "customer", you can then track how may customers return to the site after making a purchase.
PolishJasne i zrozumiałe przepisy gwarantujące łatwość ich egzekwowania wpływają korzystnie na zwiększenie zaufania do funkcjonowania wspólnego rynku oraz do wzrostu zakupu towarów i usług.
Clear and easily comprehensible provisions that are consequently easy to implement help to boost consumer confidence in the functioning of the single market.
PolishObecnie transakcja taka nie jest możliwa, tj. konsumenci nie mają w rzeczywistości prawa do zakupu produktów (w tym przypadku bankowych) w innym państwie członkowskim.
At present, this transaction is not possible, which means that consumers do not actually have the right to purchase products (banking, in this case) from any EU Member State.
PolishChcemy zarazem jednak wyeliminować z internetu zwodnicze reklamy, w których zachęca się ludzi do zakupu produktów, które nie tylko nie leczą, ale wręcz szkodzą pacjentom.
However, we are also aiming to put an end to misleading advertisements on the Internet that encourage people to buy products that not only do not cure, but may even harm patients.

Αλλα λόγια

Polish
  • do zakupu

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.