αγγλική μετάφραση του όρου «błędna interpretacja»

PL

«błędna interpretacja» Αγγλικά μετάφραση

PL

błędna interpretacja {θηλυκό}

volume_up
błędna interpretacja (επίσης: nadinterpretacja)
Is this not a misinterpretation of diversity?
Natomiast spotykamy się z wysoce upolitycznioną i często rozmyślną błędną interpretacją tego zdania.
But we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «błędna interpretacja» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

PolishNatomiast spotykamy się z wysoce upolitycznioną i często rozmyślną błędną interpretacją tego zdania.
But we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.
PolishZawężenie pojęcia solidarności między pokoleniami jedynie do opieki nad dziećmi jest błędną interpretacją.
Restricting the concept of inter-generational solidarity to just childcare is a mistaken interpretation.
PolishCzy nie jest to aby błędna interpretacja różnorodności?

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «błędna interpretacja» στα αγγλικά

interpretacja ουσιαστικό
błędna odpowiedź ουσιαστικό
English
błędna ocena ουσιαστικό
błędna konfiguracja ουσιαστικό
błędna diagnoza ουσιαστικό
błędna nazwa ουσιαστικό
English
błędna zależność ουσιαστικό