αγγλική μετάφραση του όρου «błędna interpretacja»

PL

«błędna interpretacja» Αγγλικά μετάφραση

PL błędna interpretacja
volume_up
{θηλυκό}

błędna interpretacja (επίσης: nadinterpretacja)
Is this not a misinterpretation of diversity?
Natomiast spotykamy się z wysoce upolitycznioną i często rozmyślną błędną interpretacją tego zdania.
But we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «błędna interpretacja» στα αγγλικά

błędny επίθετο
interpretacja ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «błędna interpretacja» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

PolishZawężenie pojęcia solidarności między pokoleniami jedynie do opieki nad dziećmi jest błędną interpretacją.
Restricting the concept of inter-generational solidarity to just childcare is a mistaken interpretation.